PrintButton
  • Statisticka Obrada Podataka 8307 1
  • Statisticka Obrada Podataka 8307 2
  • Statisticka Obrada Podataka 8307 3
  • Statisticka Obrada Podataka 8307 4

1.00 €

Isporuka / Dostava
Novo

Kontakt

Molimo prijavite se da bi vidjeli sve kontakt detalje oglasa.Oglasi Republike Srpske ne garantuju za tačnost,istinitost i potpunost sadržaja oglasa

Opis

Nudimo usluge statističke obrade podataka i interpretacije dobijenih rezultata za sve vrste naučno-istrazivačkih radova.

Izveštaj dobijate u word dokumentu i on sadrži: opis primenjenih statističkih metoda, tabelarni/grafički prikaz podataka i interpretaciju rezultata.

Tim čine diplomirani psiholog (Filozofski fakultet u Beogradu) i diplomirani inženjer organizacionih nauka, smer informacioni sistemi (Fakultet organizacionih nauka u Beogradu).

Sajt: www.statisticka-obrada.rs