PrintButton
  • Geodetske Usluge Geometar 7986 1
  • Geodetske Usluge Geometar 7986 2
  • Geodetske Usluge Geometar 7986 3
  • Geodetske Usluge Geometar 7986 4

1.00 €

Isporuka / Dostava
Novo

Kontakt

Molimo prijavite se da bi vidjeli sve kontakt detalje oglasa.Oglasi Republike Srpske ne garantuju za tačnost,istinitost i potpunost sadržaja oglasa

Opis

GEOMETAR GEODETSKE USLUGE
BANJA LUKA –LAKTAŠI –PRNJAVOR (NEBOJŠA VUKAJLOVIĆ)
+387 (0)65 235 366 [email protected]
1. Snimanje TERENA i izrada situacionih podloga za projektovanje
2. Izrada DMT(digitalnog modela terena),Uzdužnog profila, Poprečnog profila, Računanje zapremina
3. Dioba (Cijepanje) Parcele
4. Forimranje gradjevinske parcele na osnovu Urbanističko-tehničkih uslova
5. Obilježavanje (Omeđavanje) parcela
6. Uplane /isplane objekta
7. Izrada Tlocrti
8. Identifikacija parcela
9.