PrintButton
  • Led Reflektor Dalekog Dometa Rlp 240w Sociva 24 36 60 90 St 8180 1
  • Led Reflektor Dalekog Dometa Rlp 240w Sociva 24 36 60 90 St 8180 2
  • Led Reflektor Dalekog Dometa Rlp 240w Sociva 24 36 60 90 St 8180 3
  • Led Reflektor Dalekog Dometa Rlp 240w Sociva 24 36 60 90 St 8180 4

120.00 €

Isporuka
Novo

Kontakt

Molimo prijavite se da bi vidjeli sve kontakt detalje oglasa.Oglasi Republike Srpske ne garantuju za tačnost,istinitost i potpunost sadržaja oglasa

Opis

Reflektori dalekog dometa, vrlo jaki, za sve vrste sportskih terena.
Opis oglasa
► u industrijskoj proizvodnji
► u servisnim i obrtničkom radionicama
► oko građevinskih, sakralnih te kulturnih objekata i zgrada
► za rasvjetu balona za tenis i badmington
► za stadione, malonogometna igrališta i bazene
► matrične konfiguracije bez ograničenja u snazi i dimenzijama

OPIS I SVJETLOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE

► armatura od eloksiranog aluminija u osnovnoj sivoj boji, IP67
► širine 360mm
► visine 380mm
Nazad